Redelijk Onverantwoord laat het publiek meedansen in het Kruispunt